بررسی رخدادهای لرزه ای در هفته گذشته؛

ثبت زلزله ۵ ریشتر در راور استان كرمان، رتبه بندی شهرها بر مبنای سازه های بدون اسكلت

ثبت زلزله ۵ ریشتر در راور استان كرمان، رتبه بندی شهرها بر مبنای سازه های بدون اسكلت

هم پیما: بزرگترین زلزله هفته گذشته با بزرگای ۵ در راور استان كرمان رخ داد، ضمن آنكه زلزله ۲.۱ ریشتری در فیروزكوه در استان تهران و ۲.۹ ریشتر در اشتهارد استان البرز به ثبت رسید.به گزارش خبرنگار ایسنا، در هفته گذشته بزرگترین زلزله در راور استان كرمان به ثبت رسید، ضمن آنكه زلزله هایی در اشتهارد استان البرز و فیروزكوه رخ داده است.

علاوه بر آن بر مبنای داده های مركز تحقیقات مسكن، راه و شهرسازی از ۲۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد حدود ۱۰۰ زلزله در اطراف مشهد رخ داده كه به این شرح است:
روز بزرگای زلزله عمق به كیلومتر ۲۰ اردیبهشت ۲.۲ ۱۲ ۲۰ اردیبهشت ۱.۷ ۱۰ ۲۰ اردیبهشت ۱.۵ ۱۰ ۲۰ اردیبهشت ۲.۲ ۷.۱ ۲۰ اردیبهشت ۵ ۷ ۲۰ اردیبهشت ۱.۲ ۱۰ ۲۰ اردیبهشت ۲.۵ ۸ ۲۱ اردیبهشت ۱.۱ ۱۰ ۲۱ اردیبهشت ۱.۶ ۱۰ ۲۱ اردیبهشت ۱.۳ ۱۰ ۲۱ اردیبهشت ۱.۹ ۱۴.۴ ۲۱ اردیبهشت ۱.۲ ۱۰ ۲۲ اردیبهشت ۱.۸ ۱۹.۴ ۲۲ اردیبهشت ۱.۶ ۱۰ ۲۲ اردیبهشت ۱.۷ ۲۰ ۲۳ اردیبهشت ۱.۵ ۱۱ ۲۳ اردیبهشت ۱.۸ ۸ ۲۳ اردیبهشت ۲.۵ ۸ ۲۴ اردیبهشت ۲.۸ ۱۰ ۲۵ اردیبهشت ۱.۴ ۱۰ ۲۶ اردیبهشت ۰.۹ ۱۰ ۲۷ اردیبهشت ۲ ۱۰ ۲۷ اردیبهشت ۱ ۱۰ ۲۸ اردیبهشت ۱.۵ ۱۰ ۲۸ اردیبهشت ۱.۹ ۴.۲ ۲۹ اردیبهشت ۲.۱ ۸ ۳۱ اردیبهشت ۱.۴ ۱۰ ۳۱ اردیبهشت ۱.۷ ۱۲ ۳۱ اردیبهشت ۱.۴ ۹ ۳۱ اردیبهشت ۱.۷ ۱۰ اول خرداد ۱.۷ ۱۲.۱ اول خرداد ۱.۵ ۱۹.۶ اول خرداد ۲.۴ ۱۸.۲ ۲ خرداد ۱.۲ ۱۱.۴ ۲ خرداد ۱ ۱۰ ۲ خرداد ۰.۹ ۱۰ ۲ خرداد ۱.۹ ۱۰ ۲ خرداد ۱.۱ ۱۰ ۳ خرداد ۲ ۱۰ ۳ خرداد ۳.۳ ۸ ۳ خرداد ۲.۶ ۱۰ ۳ خرداد ۱.۶ ۱۰ ۴ خرداد ۱.۵ ۱۰ ۴ خرداد ۱.۳ ۱۰ ۴ خرداد ۱ ۱۰ ۵ خرداد ۰.۹ ۱۰ ۵ خرداد ۱.۷ ۱۷ ۵ خرداد ۲.۳ ۸.۲ ۵ خرداد ۱.۲ ۱۰ ۶ خرداد ۲.۹ ۱۲.۱ ۶ خرداد ۱.۸ ۱۰ ۷ خرداد ۱.۶ ۱۲ ۸ خرداد ۱.۳ ۶ ۸ خرداد ۲.۴ ۷.۵ ۸ خرداد ۱.۳ ۱۰ ۸ خرداد ۱.۹ ۱۰.۸ ۹ خرداد ۱ ۱۰ ۹ خرداد ۲.۵ ۱۱ ۹ خرداد ۱.۸ ۹ ۹ خرداد ۱.۹ ۱۶ ۹ خرداد ۱.۹ ۹.۶ ۹ خرداد ۲ ۲.۸ ۱۰ خرداد ۲.۴ ۲۲.۷ ۱۰ خرداد ۱.۵ ۱۰ ۱۰ خرداد ۲.۱ ۸ ۱۱ خرداد ۰.۹ ۱۰ ۱۱ خرداد ۱.۴ ۱۰ ۱۱ خرداد ۱.۸ ۸ ۱۱ خرداد ۲.۱ ۹.۷ ۱۱ خرداد ۱.۸ ۱۰ ۱۱ خرداد ۱.۷ ۸.۹ ۱۱ خرداد ۲.۱ ۸ ۱۱ خرداد ۲.۷ ۱۰ ۱۲ خرداد ۱.۶ ۱۲ ۱۲ خرداد ۲.۶ ۸.۹ ۱۲ خرداد ۱.۸ ۱۰ ۱۲ خرداد ۱.۴ ۱۰ ۱۲ خرداد ۱.۶ ۱۰ ۱۳ خرداد ۲.۲ ۱۳.۳ ۱۳ خرداد ۱.۷ ۸.۳ ۱۳ خرداد ۳.۴ ۱۱ ۱۳ خرداد ۲.۹ ۷.۸ ۱۳ خرداد ۱.۳ ۱۹ ۱۳ خرداد ۰.۸ ۶ ۱۴ خرداد ۰.۹ ۱۷.۴ ۱۴ خرداد ۲.۲ ۱۰ ۱۴ خرداد ۱.۴ ۱۰ ۱۴ خرداد ۱ ۱۰ ۱۵ خرداد ۱.۹ ۱۰ ۱۵ خرداد ۱.۴ ۱۰ ۱۷ خرداد ۱.۳ ۱۰ ۱۷ خرداد ۲.۵ ۸ ۱۷ خرداد ۳.۷ ۷.۲ ۱۷ خرداد ۲ ۱۰ ۱۸ خرداد ۱.۷ ۱۰ ۱۸ خرداد ۱.۵ ۱۰ ۱۸ خرداد ۱.۶ ۱۰ ۱۸ خرداد ۱.۲ ۱۰ ۱۹ خرداد ۱.۲ ۱۰
شهر مشهد با ۳۵۱ كیلومتر مساحت دارای گسل های فعالی چون "كشف رود"، "شاندیز-سنگ بست"، "بینالود"، "شمال نیشابور"، "نیشابور" و "توس" است. این در شرایطی است كه شهر مشهد با حدود ۳۹۰ هزار واحد مسكونی بدون اسكلتی در صدر جدول قرار دارد.

شهرهای تهران، شیراز، اصفهان هم در رده های بعدی قرار دارند. اهواز، كرمانشاه، یزد، ارومیه، تبریز و كرمان هم دارای تعداد قابل توجه واحدهای مسكونی بدون اسكلت هستند. در صورت رخداد زلزله واحدهای مسكونی بدون اسكلت صدمه بیشتری را می بینند.بر اساس نمودار بالا رده بندی واحدهای اسكلت در شهرهای مختلف كشور به این شرح است:
ردیف شهر ۱ مشهد ۲ تهران ۳ شیراز ۴ اصفهان ۵ قم ۶ اهواز ۷ كرمانشاه ۸ یزد ۹ ارومیه ۱۰ تبریز ۱۱ كرمان ۱۲ زاهدان ۱۳ رشت ۱۴ همدان ۱۵ اراك ۱۶ كرج ۱۷ سنندج ۱۸ نیشابور ۱۹ كاشان ۲۰ دزفول ۲۱ بندرعباس ۲۲ اردبیل ۲۳ سبزوار ۲۴ خرم آباد ۲۵ كرمان ۲۶ گرگان ۲۷ نجف آباد ۲۸ زنجان ۲۹ سازی ۳۰ قزوین ۳۱ رفسنجان
زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۹ خرداد

در سومار استان كرمانشاه زلزله ۲.۹ و در سطر این استان زلزله ۲.۹ رخ داد.

درگهان استان هرمزگان با زلزله ۳.۵ ریشتر لرزید. عمق این زمین لرزه در ۱۰ كیلومتری و كانون آن در ۱۴ كیلومتری درگهان، ۲۷ كیلومتری بندرعباس و ۲۸ كیلومتری قشم استان هرمزگان بوده است.

در لالی استان خوزستان زلزله ۳.۷ ریشتری رخ داد كه عمق آن در ۲۲ كیلومتری و كانون این زمین لرزه در ۶ كیلومتری لالی، ۲۵ كیلومتری سالند و ۲۶ كیلومتری گتوند استان خوزستان گزارش شد.

شوشتر استان خوزستان هم با زلزله ۲.۶ ریشتری لرزید.

یكشنبه ۲۰ خرداد

در ساعت ۷ بامداد روز ۲۰ خرداد در ساغند استان یزد زلزله ۳.۱ ریشتری به ثبت رسید كه عمق آن در ۶ كیلومتری و كانون این زمین لرزه در ۲۳ كیلومتری ساغند، ۵۷ كیلومتری رباط پشت بادام و ۸۰ كیلومتری خرانق این استان بوده است.

آبگرم استان قزوین هم با زلزله ۳.۹ ریشتری لرزید. عمق این زلزله در ۶ كیلومتری و كانون رومركزی آن در ۲۳ كیلومتری آبگرم و ۲۶ كیلومتری آوج استان قزوین و ۴۰ كیلومتری دمق استان همدان بوده است.

كوزان استان كرمانشاه هم زلزله ۲.۶ را تجربه نمود.

دوشنبه ۲۱ خرداد

در اهرم استان بوشهر زلزله ۲.۶، در ازگله استان كرمانشاه زلزله ۲.۵ و در فراشبند استان فارس زلزله ۲.۵ ریشتر به ثبت رسید.

كشیت استان كرمان با زلزله ای با بزرگای ۳.۹ لرزید. عمق این زلزله در ۷ كیلومتری و رومركز آن در ۱۱ كیلومتری كشیت، ۳۰ كیلومتری گلباف و ۴۷ كیلومتری اندوهجرد استان كرمان بوده است.

در درب بهشت استان كرمان هم زلزله ۳ ریشتر رخ داد كه عمق آن در ۳۲ كیلومتری و كانون آن در ۵۵ كیلومتری درب بهشت، ۶۰ كیلومتری جیرفت و ۶۲ كیلومتری رابر استان كرمان بوده است.

كوهبنان این استان هم با زلزله ۲.۶، هجدك استان كرمان با زلزله ۲.۷ و رفسنجان این استان با زلزله ۲.۷ ریشتر لرزیدند.

سه شنبه ۲۲ خرداد

در فارغان استان هرمزگان زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۰ كیلومتری رخ داد كه مركز آن در ۲۱ كیلومتری فارغان، ۲۷ كیلومتری سرگز و ۴۷ كیلومتری تخت استان هرمزگان بوده است.

در بندر عباس این استان هم زلزله ۳ ریشتری رخ داد كه عمق آن در ۱۱ كیلومتری و كانون این زمین لرزه در ۲۳ كیلومتری بندرعباس، ۲۶ كیلومتری قلعه قاضی و ۳۶ كیلومتری تخت استان هرمزگان بوده است.

در اهرم استان بوشهر زلزله ۲.۵ و در قوچان استان خراسان رضوی زلزله و آمل استان مازندران زلزله ۲.۷ ریشتر گزارش شد.

در حسینیه استان خوزستان هم زلزله ۳.۷ ریشتری به ثبت رسید كه عمق آن در ۱۰ كیلومتری و كانون آن در ۲۲ كیلومتری حسینیه، ۳۷ كیلومتری اندیمشك و ۴۵ كیلومتری دزفول این استان بوده است. در هفتگل استان خوزستان هم زلزله ۲.۵ ریشتر رخ داد.

زلزله ۳.۹ ریشتری در فیروزآباد استان اردبیل گزارش شد كه عمق آن در ۹ كیلومتری و كانون آن در ۱۵ كیلومتری فیروزآباد و ۲۲ كیلومتری گیوی استان اردبیل و ۲۹ كیلومتری ترك استان آذربایجان شرقی بوده است.

چهارشنبه ۲۳ خرداد

در راور استان كرمان پس از یك زلزله با بزرگای ۲.۶ و ۲.۵ زلزله ای با بزرگای ۵ به ثبت رسید. این زمین لرزه در ۹۶ كیلومتری راور و ۱۰۸ كیلومتری هجدك استان كرمان و ۱۰۷ كیلومتری نایبند استان خراسان جنوبی در عمق ۱۴ كیلومتری زمین بوده است.

در آلونیه استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۳.۸ ریشتر رخ داد كه عمق آن در ۱۲ كیلومتری و كانون این زمین لرزه در ۱۸ كیلومتری آلونیه و ۲۰ كیلومتری گندمان استان چهارمحال و بختیاری و ۲۳ كیلومتری ونك استان اصفهان بوده است.

در كیاسر استان مازندران زلزله ۲.۵ و سرپل ذهاب استان كرمانشاه زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

كوخرد استان هرمزگان با زلزله ۳ ریشتری رخ داد كه عمق آن در ۱۲ كیلومتری و كانون آن در ۵۰ كیلومتری كوخرد و ۵۰ كیلومتری بستك استان هرمزگان و ۵۳ كیلومتری لار استان فارس بوده است.

در شول آباد استان لرستان زلزله ۳.۹ ریشتری در عمق ۱۲ كیلومتری رخ داد كه كانون رومركزی آن ۱۴ كیلومتری شول آباد، ۱۵ كیلومتری سپید دشت و ۳۴ كیلومتری دورود استان لرستان گزارش شد.

پنج شنبه ۲۴ خرداد

در هجدك استان كرمان زلزله ۳.۱ ریشتری رخ داد كه عمق آن در ۹ كیلومتری و كانون این زمین لرزه در ۳۴ كیلومتری هجدك، ۴۶ كیلومتری چترود و ۵۰ كیلومتری شهداد این استان بوده است. زلزله ۳ ریشتر در عمق ۸ كیلومتری و ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۰ كیلومتری و ۳.۸ ریشتر در عمق ۷ كیلومتری از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

كوهبنان این استان هم با زلزله ۲.۵ ریشتر لرزید.

سومار استان كرمانشاه با زلزله ۲.۵، سرگز استان هرمزگان با زلزله ۲.۸، سفیدسنگ استان خراسان رضوی با زلزله ۲.۵، تسوج استان آذربایجان شرقی با دو زلزله ۲.۸، سربیشه استان خراسان جنوبی با زلزله ۲.۸، هجدك كرمان با دو زلزله ۳.۸ و ۳.۶ در این روز لرزیدند.

در ساعت ۱۷ و ۱۰ دقیقه و ۵۴ ثانیه زلزله خفیفی با بزرگی ۲.۱ در حوالی فیروزكوه در استان تهران رخ داد. این زلزله در عمق ۸ كیلومتری و كانون آن در ۲۸ كیلومتری فیروزكوه، ۳۸ كیلومتری سرخه استان سمنان جانمایی شده است.

در جنوب ساری در منطقه كیاسر زلزله ۲.۵ ریشتر رخ داده است.

جمعه ۲۵ خرداد

در تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر گزارش شد كه عمق آن در ۱۰ كیلومتری و كانون رومركزی این زمین لرزه در ۷ كیلومتری تسوج، ۲۳ كیلومتری كشكسرای و ۲۵ كیلومتری شرفخانه استان آذربایجان شرقی بوده است.

اشتهارد استان البرز زلزله ۲.۹ ریشتر را تجربه نمود كه عمق آن در ۱۲ كیلومتری و كانون رومركزی این زلزله در ۲۵ كیلومتری اشتهارد استان البرز، ۲۷ كیلومتری بوئین زهرای استان قزوین و ۳۲ كیلومتری رازقان استان مركزی گزارش شده است.

در قاضی استان خراسان شمالی هم زلزله ۳.۲ ریشتری در عمق ۱۰ كیلومتری رخ داد كه موقعیت این زمین لرزه در ۲۲ كیلومتری قاضی، ۲۳ كیلومتری شوقان و ۲۶ كیلومتری رباط قره بیل این استان بوده است.
1397/03/26
12:24:51
5.0 / 5
1631
تگهای خبر: بندر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
هم پیما
هم پیما