مطالب هم پیما


تکذیب افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری

تکذیب افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری

صدور پروانه در بافت های فرسوده به 225 هزار واحد رسید

صدور پروانه در بافت های فرسوده به 225 هزار واحد رسید
روز دوشنبه برگزار می شود؛

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی با حضور مقامات کشور

بیست و یکمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی با حضور مقامات کشور

صدور پروانه برای ۲۲۴ هزار واحد در بافت فرسوده

صدور پروانه برای ۲۲۴ هزار واحد در بافت فرسوده

جذب ۳ و یک دهم میلیارد یورو سرمایه در مناطق آزاد

جذب ۳ و یک دهم میلیارد یورو سرمایه در مناطق آزاد

تردد روان در محورهای شمالی

تردد روان در محورهای شمالی

آغاز مزایده ۴۸۴ ملک به ارزش ۳۷۰۰ میلیارد تومان از امروز

آغاز مزایده ۴۸۴ ملک به ارزش ۳۷۰۰ میلیارد تومان از امروز

کاهش 6 و یک دهم درصدی قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران

کاهش 6 و یک دهم درصدی قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران

بخشنامه اجرائی پشتیبانی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اصلاح گردید

بخشنامه اجرائی پشتیبانی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اصلاح گردید
وزیر راه و شهرسازی:

مرمت و آسفالت ۲۷ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در کشور

مرمت و آسفالت ۲۷ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی در کشور
هم پیما هم پیما