مطالب هم پیما

یك مقام مسئول خبر داد

۶۲ هزار واحد از طرح ملی مسكن به استان تهران رسید

۶۲ هزار واحد از طرح ملی مسكن به استان تهران رسید
گزارش هم پیما

آخرین وضعیت ثبت نام طرح ملی مسكن ۴ استان

آخرین وضعیت ثبت نام طرح ملی مسكن ۴ استان
وزیر راه و شهرسازی:

پرواز آنتونف 74 ممنوع نیست

پرواز آنتونف 74 ممنوع نیست
عضو شواری عالی شهرسازی مطرح كرد؛

اهمیت نوسازی ۶۸ هكتار بافت فرسوده كشور

اهمیت نوسازی ۶۸ هكتار بافت فرسوده كشور
معاون وزیر راه و شهرسازی:

ساخت ۱۸۰ هزار مسكن شروع می شود

ساخت ۱۸۰ هزار مسكن شروع می شود

ویدئو

ویدئو

كفپوشهای اپوكسی

كفپوشهای اپوكسی

نشانی سایت مسكن ملی اعلام گردید

نشانی سایت مسكن ملی اعلام گردید

تولید یونولیت بسته بندی

تولید یونولیت بسته بندی
مركز آمار اعلام كرد

صدور مجوز ساخت ۱۴ میلیون متر خانه در پایتخت

صدور مجوز ساخت ۱۴ میلیون متر خانه در پایتخت
هم پیما هم پیما